6 مورد یافت شد

1

حداقل مهمان
3

حداكثر مهمان

اتاق سه تخته

سه تخته

امكانات عمومی اتاق

3,450,000 ﷼

2,760,000 ﷼

تعرفه هر شب
حداقل و حداكثر روزهایی كه می توان این اتاق را رزرو نمود
 • حداقل روزهای رزرو: 1 روز
 • حداكثر روزهای رزرو: 365 روز
1

حداقل مهمان
5

حداكثر مهمان

اتاق پنج تخته

اتاق پنج تخته

امكانات عمومی اتاق

4,960,000 ﷼

3,968,000 ﷼

تعرفه هر شب
حداقل و حداكثر روزهایی كه می توان این اتاق را رزرو نمود
 • حداقل روزهای رزرو: 1 روز
 • حداكثر روزهای رزرو: 365 روز
1

حداقل مهمان
4

حداكثر مهمان

اتاق چهار تخته

چهار تخته

امكانات عمومی اتاق

4,200,000 ﷼

3,360,000 ﷼

تعرفه هر شب
حداقل و حداكثر روزهایی كه می توان این اتاق را رزرو نمود
 • حداقل روزهای رزرو: 1 روز
 • حداكثر روزهای رزرو: 365 روز
1

حداقل مهمان
2

حداكثر مهمان

اتاق دو تخته توئین

دو تخته

امكانات عمومی اتاق

2,680,000 ﷼

2,144,000 ﷼

تعرفه هر شب

اتاق توئین دارای دو تخت یک نفره جدا است. این اتاق دارای دستشویی فرنگی،حمام (دوش)،،سشوار و میز آرایش است. تمامی اتاق ها دارای ،تلویزیون، یخچال، دمپایی، پتو، ملحفه تمیز، چراغ مطالعه و اینترنت رایگان می باشد.

حداقل و حداكثر روزهایی كه می توان این اتاق را رزرو نمود
 • حداقل روزهای رزرو: 1 روز
 • حداكثر روزهای رزرو: 365 روز
1

حداقل مهمان
2

حداكثر مهمان

اتاق دو تخته دبل

دو تخته

امكانات عمومی اتاق

2,680,000 ﷼

2,144,000 ﷼

تعرفه هر شب
حداقل و حداكثر روزهایی كه می توان این اتاق را رزرو نمود
 • حداقل روزهای رزرو: 1 روز
 • حداكثر روزهای رزرو: 365 روز
1

حداقل مهمان
6

حداكثر مهمان

سوئیت شش نفره

سوئیت شش نفره

امكانات عمومی اتاق

6,200,000 ﷼

4,960,000 ﷼

تعرفه هر شب
حداقل و حداكثر روزهایی كه می توان این اتاق را رزرو نمود
 • حداقل روزهای رزرو: 1 روز
 • حداكثر روزهای رزرو: 365 روز